waarneming

Stationstraat

archeologisch element
ID
981687
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981687

Beschrijving

Het landschappelijk booronderzoek toont aan dat sprake is van ofwel A(p)-C-profielen ofwel van diepgaande verstoringen. 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden geen sporen of vondsten aangetroffen. Een zeer groot deel van de sleuven bleek immers sterk tot zeer sterk verstoord. Ook in de niet verstoorde delen werd geen enkel spoor aangetroffen.

 


Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stationstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981687 (Geraadpleegd op )