waarneming

Stationstraat

archeologisch element
ID
981687
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981687

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7038
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Het landschappelijk booronderzoek toont aan dat sprake is van ofwel A(p)-C-profielen ofwel van diepgaande verstoringen. 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden geen sporen of vondsten aangetroffen. Een zeer groot deel van de sleuven bleek immers sterk tot zeer sterk verstoord. Ook in de niet verstoorde delen werd geen enkel spoor aangetroffen.

 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Stationstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981687 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.