waarneming

Heideveldstraat

archeologisch element
ID
981689
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981689

Beschrijving

Bij het proefsleuvenonderzoek werden voornamelijk recente paalkuilen en greppels geregistreerd. Er waren 5 kuilen aanwezig die men niet kan dateren maar waarvan men vermoedt dat 2 sporen eerder recent zijn en 3 sporen mogelijk natuurlijk zijn. Daarnaast  trof men een zestal greppels aan waarvan men ook vermoedt dat ze eerder recent zijn.


Auteurs :  Arts, Annick
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Heideveldstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981689 (Geraadpleegd op )