waarneming

Steenveld Oost

archeologisch element
ID
981691
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981691

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek leverde 22 sporen op. Het gaat onder meer om 14 paalkuilen waarin men minstens 2 gebouwplattegronden kon herkennen. Een paalkuil en een standgreppel vormen mogelijk een derde structuur. Voorts registreerde men een mogelijke waterput, 3 grote (ca. 100 x 60 cm), rechthoekige kuilen, 3 greppels en een gracht. Er werden 6 fragmenten bouwceramiek en 20 scherven aardewerk, waarvan het meeste Maaslands aardewerk, ingezameld. De site dateert vermoedelijk in de volle/late middeleeuwen. De sporen van de mogelijke derde structuur hadden een lichtere vulling en zijn mogelijk ouder (metaaltijden?).   


Auteurs :  Arts, Annick
Datum  :

Grondsporen

Datering: late middeleeuwen, metaaltijden, volle middeleeuwen
Typologie: gebouwplattegronden, grachten (infrastructuur), greppels, kuilen, paalkuilen, standgreppels, vaatwerk, waterputten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Steenveld Oost [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981691 (Geraadpleegd op )