waarneming

Destelbergen Walbosstraat

archeologisch element
ID
981696
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981696

Beschrijving

Bij een proefsleuvenonderzoek te Destelbergen Walbosstraat werden greppels en grachten aangesneden. Slechts bij één van deze werden archeologische vondsten uit de volle middeleeuwen (waaronder een fragment in zgn. roodbeschilderd aardewerk) gerecupereerd. De andere greppels en grachten leverden geen vondsten op. Deze greppels en grachten tonen aan dat dit perceel wellicht sinds de volle middeleeuwen voor agrarische doeleinden werd gebruikt. Sporen van een nederzetting of van begravingen werden niet vastgesteld.


Auteurs :  Pieters, Marnix
Datum  :

Greppels en grachten

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, volle middeleeuwen
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Destelbergen Walbosstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981696 (Geraadpleegd op )