waarneming

Foxemaatstraat

archeologisch element
ID
981701
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981701

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, werd binnen het projectgebied een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Hoewel het onderzoeksgebied op de bodemkaart aangeduid staat als w-Sem, is tijdens het proefsleuvenonderzoek nergens een plaggenbodem aangetroffen. Alle bodemprofielen vertoonden een verstoorde bovengrond en er is nergens een oude akkerlaag aangetroffen. In 3 profielen situeert zich onder de Ap-horizont een kleiige C-horizont, terwijl 2 profielen zich kenmerken door een lemig-zand C-horizont. De Aphorizont is hier wel tussen 80 en 120 cm wat erop wijst dat deze kleilaag mogelijk volledig weggegraven is en men tot in het tertiair zand is gegaan. Naast natuurlijke sporen en verstoringen zijn nog 9 recente kuilen en 6 paalsporen aangetroffen. Deze laatste bevatten geen vondsten maar kunnen op basis van kleur en aflijning in de nieuwe tijd geplaatst worden. Een groot deel van het terrein blijkt reeds grondig verstoord te zijn. 


Auteurs :  LaRes BVBA
Datum  :

Nieuwe tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: paalsporen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een zestal paalsporen die echter geen configuratie vormden, zijn in de nieuwe tijd geplaats op basis van kleur en aflijning. Vondsten ontbraken.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Foxemaatstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981701 (Geraadpleegd op )