waarneming

Eeckhoutweg

archeologisch element
ID
981725
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981725

Beschrijving

De site kent geen complexe verticale stratigrafie. In totaal werden 11 sporen geregistreerd, waarvan een paalspoor, twee kuilen, een greppels en zeven natuurlijke sporen. De sporen bevonden zich op een diepte van gemiddeld ca. 30 tot 50 cm onder het maaiveld. De sporen lagen verspreid over het hele terrein. Het paalspoor heeft een lichtgrijze kleur en tekent zich duidelijk af in het vlak. Op basis van de scherpe aflijning is het paalspoor mogelijk te dateren in de nieuwe tot de nieuwste tijd. Beide kuilen hebben een grijsbruine kleur en bevinden zich op het hoogste punt van de site. De kuilen vertonen een scherpe aflijining en worden in de nieuwe tot de nieuwste tijd gedateerd. De greppel heeft een bruingrijze kleur en heeft een datering in de nieuwe tot de nieuwste tijd. Het spoor kan mogelijk ook geïnterpreteerd worden als een bandenspoor. 


Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  :

Recente grondsporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels, kuilen, paalsporen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Eeckhoutweg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981725 (Geraadpleegd op )