waarneming

Houtstraat

archeologisch element
ID
981726
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981726

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden sporen aangetroffen van de sloop van de (mogelijk 18e-eeuwse) hoevegebouwen en parallelle greppels die aan de ontginning van het terrein kunnen worden verbonden. 


Auteurs :  HEMBYSE
Datum  :

Grondsporen

Typologie: afwateringsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Houtstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981726 (Geraadpleegd op )