waarneming

Ninoofsesteenweg 97

archeologisch element
ID
981728
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981728

Beschrijving

Na het archeologisch vooronderzoek werd duidelijk dat in de te onderzoeken zone enkel archeologische sporen aanwezig zijn uit de nieuwe tot de nieuwste tijd, met de nadruk op de laatste periode. Ze zijn te interpreteren als resten van recente bebouwing. De resultaten van het proefsleuvenonderzoek doen besluiten dat op het terrein geen waardevolle archeologische vindplaats aanwezig is.


Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ninoofsesteenweg 97 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981728 (Geraadpleegd op )