waarneming

Hijftestraat 15

archeologisch element
ID
981739
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981739

Beschrijving

Uit het landschappelijk bodemonderzoek wordt duidelijk dat het huidige bodemprofiel een relatief dikke ploeglaag bezit over het gehele projectgebied. Potentieel aanwezige steentijdclusters zullen dan ook grotendeels in deze ploeglaag zijn opgenomen. De kans op het aantreffen van bewaarde in situ vindplaatsen van steentijd vondstenconcentraties wordt dan ook laag ingeschat.

De resultaten van het proefsleuvenonderzoek wijzen niet op de aanwezigheid van een archeologische site. Het proefsleuvenonderzoek leverde voornamelijk (sub)recente sporen op, die grotendeels het restant zijn van het verwijderen van de bestaande bebouwing op het terrein, net als verschillende dempingslagen als gevolg van deze sloopactiviteiten.


Auteurs :  De Logi & Hoorne bvba
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hijftestraat 15 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981739 (Geraadpleegd op )