waarneming

Brusselsesteenweg 347

archeologisch element
ID
981741
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981741

Beschrijving

De veldobservaties en profielen tonen het beeld van een terrein waar de archeologische niveaus vergraven zijn. De verstoringen die veroorzaakt zijn door de aanleg van een plateau (dat als het ware ingegraven werd in de oorspronkelijke heuvelrug) de aanleg van (onderkelderde) industriële gebouwen en wegenis in de jaren 60, 20ste-eeuwse verbouwingen, de aanleg van nutsvoorzieningen, en tenslotte sloopwerken in de 21ste eeuw hebben nagenoeg
het hele projectgebied verstoord.


Auteurs :  Devroe, Annika
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Brusselsesteenweg 347 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981741 (Geraadpleegd op )