waarneming

Scheibeekstraat

archeologisch element
ID
981748
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981748

Beschrijving

Er werden geen archeologisch relevante sporen aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek.


Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Scheibeekstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981748 (Geraadpleegd op )