waarneming

Kortrijksesteenweg 1082-1084

archeologisch element
ID
981752
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981752

Beschrijving

Door de impact van de afgraving/ophogingen binnen het onderzoeksgebied bleek het niet relevant/mogelijk hier de voorziene proefsleuven uit te voeren. Uit de profielputten is duidelijk naar voren gekomen dat vrij recent (2012-2015) het niveau binnen het onderzoeksgebied drastisch werd gewijzigd. In eerste instantie werd klaarblijkelijk de eolische dekzanden van de Formatie van Gent met een dikte van ca. 2,5m integraal afgegraven tot net op de top van de onderliggende Formatie van Rozebeke, op ca. 8,9m TAW. Wellicht kan deze actie gezien worden in het licht in een grondige bodemsanering van de voormalige gebouwen en nutsvoorzieningen na 2012. Tijdens de bouwactiviteiten van het nieuwe Belfiuskantoor langs de oostrand van het onderzoeksgebied in 2015 werd het onderzoeksgebied opgehoogd en genivelleerd. Gezien de aard van de impact van de grond-beroerende werken werden er geen archeologische sporen of vondsten aangetroffen.


Auteurs :  ABO NV
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kortrijksesteenweg 1082-1084 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981752 (Geraadpleegd op )