waarneming

Kareelstraat

archeologisch element
ID
981754
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981754

Beschrijving

Het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem in de vorm van een proefsleuvenonderzoek bracht geen sporen of archeologische vondsten aan het licht. Wel werd vastgesteld dat het archeologisch relevante niveau zich op een diepte bevind waar het slechts erg lokaal bedreigd wordt door de geplande werken.


Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kareelstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981754 (Geraadpleegd op )