waarneming

Fritz Vinckelaan

archeologisch element
ID
981760
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981760

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek resulteerde in een registratie van 35 sporen. De archeologisch relevante categorieën zijn perceelgrachten, greppels en kuilen. De anti-tank gracht uit de Tweede Wereldoorlog is eveneens betekenisvol.

Met de proefsleuven is de kavelinrichting vanaf het midden van de 19de eeuw gedocumenteerd. Op grond van historische bronnen (Ferrariskaart) kan gesteld dat deze landinrichting minstens terug gaat tot de latere 18de eeuw. Dit wordt grotendeels bevestigd met het geassocieerd vondstmateriaal uit de kavelgrachten. Er zijn geen aanwijzingen voor oudere vindplaatsen geïnventariseerd behoudens één kleine zone waar een beperkte hoeveelheid afval is geaccumuleerd in de 17de eeuw. Er zijn geen behoudswaardige archeologische vindplaatsen geïnventariseerd.

 


Auteurs :  Demey, Dieter
Datum  :

Anti-tank gracht

Datering: WO II
Typologie: grachten (verdedigingselementen)
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

Grondsporen

Datering: 17de eeuw, 18de eeuw
Typologie: greppels, kuilen, perceelsgreppels
Materiaal: aardewerk, glas
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Fritz Vinckelaan [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981760 (Geraadpleegd op )