waarneming

Steenweg op Brussel 162

archeologisch element
ID
981761
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981761

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek toonde aan dat er binnen het onderzoeksgebied geen archeologisch relevante sporen aanwezig waren. Verspreid over het terrein werden enkel een viertal recente verstoringen aangetroffen die gerelateerd kunnen worden aan het voormalige winkelgebouw en omliggende verhardingen. De putwandprofielen die werden aangelegd bevestigen bovendien de bevindingen van het landschappelijk bodemonderzoek, waarin werd vastgesteld dat de natuurlijke bodem werd afgegraven en genivelleerd met een recent ophogingspakket bestaande uit meerdere sub-horizonten.


Auteurs :  ABO NV
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Steenweg op Brussel 162 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981761 (Geraadpleegd op )