waarneming

Ondergronds kabeltracé Buizingen en Lembeek

archeologisch element
ID
981764
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981764

Beschrijving

Tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een vuursteenartefactensite in het plangebied. Wel is in een aantal boormonsters aardewerk ingezameld dat teruggaat tot de middeleeuwen, de Romeinse periode en mogelijk zelfs de ijzertijd. Het is niet uitgesloten dat in de buurt van deze locaties sporenvindplaatsen aanwezig zijn.

Echter werd in de loop van het onderzoek beslist om ter hoogte van de geplande werfzones geen afgravingen meer te doen van teelaarde en overal rijplaten te voorzien. Hierdoor zal de ingreep in de bodem over het hele tracé beperkt blijven tot het graven van een sleuf van 1,5 m breed.


Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Scherven

Datering: ijzertijd, middeleeuwen, Romeinse tijd
Typologie: losse vondsten, vaatwerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ondergronds kabeltracé Buizingen en Lembeek [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981764 (Geraadpleegd op )