waarneming

Ondergronds kabeltracé Buizingen en Lembeek

archeologisch element
ID
981764
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981764

Beschrijving

Tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een vuursteenartefactensite in het plangebied. Wel is in een aantal boormonsters aardewerk ingezameld dat teruggaat tot de middeleeuwen, de Romeinse periode en mogelijk zelfs de ijzertijd. Het is niet uitgesloten dat in de buurt van deze locaties sporenvindplaatsen aanwezig zijn.

Echter werd in de loop van het onderzoek beslist om ter hoogte van de geplande werfzones geen afgravingen meer te doen van teelaarde en overal rijplaten te voorzien. Hierdoor zal de ingreep in de bodem over het hele tracé beperkt blijven tot het graven van een sleuf van 1,5 m breed.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Scherven

Datering: ijzertijd, middeleeuwen, Romeinse tijd
Typologie: losse vondsten, vaatwerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Ondergronds kabeltracé Buizingen en Lembeek [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981764 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.