waarneming

Natveld

archeologisch element
ID
981766
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981766

Beschrijving

Er kwam gedurende het onderzoek één archeologisch spoor aan het licht, dat werd gecoupeerd. Er werden tijdens het proefsleuvenonderzoek geen vondsten ingezameld en geen stalen genomen.

In het westen van het onderzoeksterrein werd een greppel. De greppel was ca. 50 cm breed, NNO-ZZW georiënteerd en bleek in doorsnede ca. 40 cm diep bewaard. Het spoor heeft een bruine vulling met daarin een weinig spikkels steenkool en baksteen, gelijkaardig aan de aanwezige bouwvoor. De greppel wordt afgedekt door een recent opvullingspakket, wat erop wijst dat de gracht relatief recent gedicht is. Vermoedelijk gaat het hier om een drainagegreppel, die het natte terrein ontwaterde. Wel kan aan het spoor, op basis van zijn vulling, een recente oorsprong (nieuwste tijd) worden toegekend.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARON bvba

Greppel

Datering: nieuwste tijd
Typologie: afwateringsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Natveld [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981766 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.