waarneming

Moorstraat

archeologisch element
ID
981767
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981767

Beschrijving

Het archeologisch vooronderzoek heeft aangetoond dat de voormalige bebouwing een nefaste impact heeft gehad op het archeologisch bodemarchief. Over nagenoeg het volledige terrein, met uitzondering van twee groenzones, bleek de bodem zodanig verstoord te zijn dat geen archeologisch erfgoed meer bewaard kan zijn. In de onverstoorde groenzones werden bijkomende kijkvensters aangelegd maar ook hier werden geen archeologische sporen waargenomen.


Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Moorstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981767 (Geraadpleegd op )