waarneming

Moeskroensesteenweg 257-267

archeologisch element
ID
981772
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981772

Beschrijving

Er werden geen vondsten aangetroffen tijdens het landschappelijk booronderzoek. Het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem door middel van proefsleuven bracht geen archeologisch relevante grondsporen aan het licht. Het westelijke deel van het plangebied, ter hoogte van perceel 702F, bleek bovendien reeds integraal vergraven te zijn.


Auteurs :  Acke & Bracke bvba, Vervoort, Thomas
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Moeskroensesteenweg 257-267 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981772 (Geraadpleegd op )