waarneming

Moeskroensesteenweg 257-267

archeologisch element
ID
981772
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981772

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6975
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Er werden geen vondsten aangetroffen tijdens het landschappelijk booronderzoek. Het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem door middel van proefsleuven bracht geen archeologisch relevante grondsporen aan het licht. Het westelijke deel van het plangebied, ter hoogte van perceel 702F, bleek bovendien reeds integraal vergraven te zijn.


Auteurs: Vervoort, Thomas
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Moeskroensesteenweg 257-267 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981772 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.