waarneming

Groot Prijkels

archeologisch element
ID
981773
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981773

Beschrijving

Tijdens het landschappelijk booronderzoek werd duidelijk dat nergens een oud loopoppervlak bewaard is gebleven of een begraven loopoppervlak is vastgesteld. Hieruit wordt afgeleid dat het oorspronkelijke loopoppervlak uit de steentijden vermoedelijk overeenkomt met het huidige loopoppervlak. Eventueel aanwezige vondstenconcentraties zullen dus opgenomen zijn in de huidige ploeglaag en bevinden zich dus in verstoorde context. Er zijn met andere woorden geen locaties geĆÆdentificeerd waar eventueel aanwezige steentijd vondstenconcentraties in situ bewaard kunnen zijn gebleven.

Het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd op twee kleine delen van het projectgebied, waar een weide en een voormalig bos zijn onderzocht. Er zijn in totaal 9 sporen aangetroffen. 8 sporen hebben een datering in de nieuwe of nieuwste tijd. Het gaat hier vooral om een grachtsysteem te behoeve van bosbouw. Daarnaast werd nog 1 natuurlijk spoor aangetroffen. Er werden geen vondsten aangetroffen. Binnen het projectgebied zijn geen archeologische sites of relevante sporen aanwezig.


Auteurs :  De Logi & Hoorne bvba, GHENT ARCHAEOLOGICAL TEAM bvba
Datum  :

Grondsporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Groot Prijkels [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981773 (Geraadpleegd op )