waarneming

Kanaalweg

archeologisch element
ID
981778
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981778

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 11 spoornummers uitgedeeld. Het gaat hierbij om enkele afvalkuilen, een (sub)recente gracht uit de Nieuwe – Nieuwste Tijd en een ongedateerde gracht.

In alle kuilen werd dierlijk bot aangetroffen. De scherpe aflijning en de aanwezigheid van plastic kunnen de sporen in de Nieuwste Tijd dateren.

Verder tekende zich een lichtgrijze, heterogene greppel af die meer naar het oosten doorsneden werd door een recentere, rechtlijnige gracht. Er werd geen aardewerk aangetroffen in de vulling van deze greppel waardoor een datering niet voorhanden is.

 


Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE, Vervoort, Thomas
Datum  :

Afvalkuilen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: afvalkuilen, grafkuilen
Materiaal: dierlijk bot, plastic
Gebeurtenis:

Gracht (Nieuwe-Nieuwste Tijd)

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: grachten (infrastructuur)
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kanaalweg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981778 (Geraadpleegd op )