waarneming

Vlamertinge Kleine Branderstraat 4

archeologisch element
ID
981783
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981783

Juridische gevolgen

  • omvat de aanduiding als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 9369
    Deze aanduiding is geldig sinds

  • omvat de aanduiding als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 9370
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

In totaal werden 76 archeologische sporen aangetroffen. Het gaat hierbij o.a. om paalkuilen, kuilen en één (mogelijk twee) brandrestengraf. Daarnaast kunnen 34 sporen op basis van hun vorm en/of vulling gedateerd worden in de Eerste Wereldoorlog. Het gaat om afvalkuilen, kuilen, bomkraters en een loopgraaf.

Het brandrestengraf betreft een houtskoolrijke kuil met afmetingen 1,30m bij 0,70m. Uit de vulling van deze kuil konden enkele fragmenten handgevormd aardewerk gerecupereerd worden.

Verspreid binnen het plangebied werden een groot aantal afvalkuilen geregistreerd die gelinkt kunnen worden aan de activiteiten die tijdens de Eerste Wereldoorlog op en rond het projectgebied plaatsvonden.

De vulling in één kuil bestond uit afval van conserven, diverse stukken metaal, glas en dierlijk bot. Andere bevatten een divers assortiment aan vondsten, waaronder glas, aardewerk, dierlijk bot en vooral een groot aantal stukken van conservenblikken. Een grote kuil met ronde vorm bevatte onder andere dierlijk botmateriaal, baksteenpuin en een volledige Britse SRD-Rumkruik. Verder was er een strak afgelijnde rechthoekige kuil van 3,2x2,13m die zich in het noordwesten van het projectgebied bevond. Deze bevatte naast glas ook opvallend veel baksteenmateriaal. Mogelijk gaat het hier om een bomkrater die na de oorlog werd vergroot tot een rechthoekige kuil en tijdens de wederopbouw van de streek werd gebruikt als puindump. Weer een andere kuil bevatte een 5-tal Britse Mills-handgranaten en kan worden beschouwd als een kleine munitiedump.

Daarnaast werden de resten aangetroffen van een spoor dat qua vorm sterk doet denken aan een Britse loopgraaftraverse. De breedte gemeten vanaf het archeologisch niveau betrof ca. 0.75m. Uit de vulling konden enkele Britse kogels en enkele fragmenten van een SRD kruik ingezameld worden.

Er werd een paalkuilencluster met vier paalsporen blootgelegd. Hierna werd besloten om een kijkvenster aan te leggen waarbij nog drie extra paalsporen blootgelegd werden. De vrij scherpe aanlijning lijkt te wijzen op sporen met een eerder (sub)recente oorsprong. Binnen deze beperkte oppervlakte kon (nog) geen patroon van sporen worden vastgesteld. De cluster lijkt echter exact overeen te komen met de locatie van een barak op de luchtfoto van 1918. Het is niet duidelijk of het hier om de sporen gaat van funderingspalen of van een soort omheining rond de barak. Alle bovenstaande gegevens lijken in ieder geval te wijzen op een datering in de Eerste Wereldoorlog.

Een projectie op de luchtfoto van september 1918 laat zien dat nog een ander spoor exact samenvalt met de locatie van grote bomkrater. De afwezigheid van metaalresten in de vulling op het niveau van het archeologisch vlak kan waarschijnlijk worden verklaard door het grote kaliber artillerieprojectiel dat hier werd gebruikt. Dit soort High Explosive-projectielen had als doel om een zware ontploffing te creëren, eerder dan een groot aantal bomscherven te verspreiden. Bij bomkraters van dit soort kaliber is het niet ongebruikelijk dat metaalresten zich geconcentreerd op een dieper niveau bevinden.


Auteurs: Vervoort, Thomas
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Bomkrater

Datering: WO I
Typologie: bomkraters
Gebeurtenis:

Brandrestengraf

Datering: Romeinse tijd
Typologie: brandrestengraven
Materiaal: aardewerk, houtskool
Gebeurtenis:

Kuilen (WOI)

Datering: WO I
Typologie: afvalkuilen, kuilen, munitiedepots, wapens en munitie
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), glas, metaal
Gebeurtenis:

Loopgraven (WOI)

Datering: WO I
Typologie: greppels, loopgraven, wapens en munitie
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het gaat wellicht om een loopgraaf, maar mogelijk om een greppel rond een houten barak. Er werden, naast kogelhulzen, ook fragmenten van een SRD-kruik teruggevonden.

Paalkuilen (WOI)

Datering: WO I
Typologie: paalkuilen, soldatenbarakken
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De cluster komt overeen met een luchtfoto van een barak uit 1918.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vlamertinge Kleine Branderstraat 4 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981783 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.