waarneming

Aarschotsesteenweg

archeologisch element
ID
981784
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981784

Beschrijving

Op het terrein is geen artefactensite aangetroffen maar wel een vindplaats met grondsporen. Verschillende greppel- en grachtsegmenten zijn opgetekend en een aantal kuilen waarvan sommige als paalkuil zijn geïdentificeerd. Een aantal sporen hangt onderling samen, de datering ervan is nog onbekend. 


Auteurs :  GATE, Verhaert, Alde
Datum  :

Greppels en kuilen

Typologie: greppels, kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Aarschotsesteenweg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981784 (Geraadpleegd op )