waarneming

Sportterrein Moerhofstraat

archeologisch element
ID
981785
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981785

Beschrijving

Bij het proefsleuvenonderzoek werden slechts 2 twee aaneensluitende grachten aagetroffen. Daarnaast werden voornamelijk omvangrijke verstoringen vastgesteld en opgemeten.

De grachten bevinden zich centraal in het noordelijke deel van het eerste hoofdvoetbalveld in de enige niet-verstoorde zone. Eén gracht heeft een bijna OW-oriëntatie en volgt daarmee de 18de-20ste-eeuwse percelering. Het grachtverloop wordt naar het westen toe verstoord. Aan de oostelijke zijde sluit deze aan op de andere gracht en loopt niet verder meer door. Beide grachten kenmerken zich door een scherpe aflijning met een zandige bruin tot donkerbruingrijze kleur. Vondstmateriaal is afwezig maar gezien de vulling kunnen deze in de postmiddeleeuwen gedateerd worden.

Tijdens het veldwerk werden vijf metaalvondsten aangetroffen. Het gaat om een Nederlandse 2 ½ gulden uit 1969, een laat 19de-eeuws fabrieksloodje, een hangertje, een mogelijk muntgewichtje en een rekenpenning uit Nurenberg uit de late 16de of vroege 17de eeuw.


Auteurs: Vervoort, Thomas
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Grachten

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Metaalvondsten

Datering: eerste helft 17de eeuw, na WO II, tweede helft 16de eeuw, tweede helft 19de eeuw
Typologie: munten
Materiaal: lood, metaal
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sportterrein Moerhofstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981785 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.