waarneming

Rijstraat

archeologisch element
ID
981786
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981786

Beschrijving

Er werden twee lithische artefacten aangetroffen tijdens het verkennend booronderzoek: een microkling (afslag) in lichtgrijze vuursteen, en een kling in oranjebruine vuursteen. 

Alle andere indicatoren zijn kleinere aardewerkvondsten die grofweg in de periode van de middeleeuwen tot de nieuwe tijd geplaatst kunnen worden. Er zijn ook zes vermoedelijke ijzerslakresten met afmetingen tussen 1 en 3 cm aangetroffen.

Er is in totaal één archeologische vondst aangetroffen bij het proefsleuvenonderzoek. Dit betreft een losse vondst die niet uit een spoor komt. Het is een aardewerkscherf roodbakkend aardewerk met loodglazuur te dateren in de postmiddeleeuwen.

Er is slechts één archeologisch spoor aangetroffen. Het betreft een greppelsegment in werkput 1. Mogelijk is dit greppelsegment nog te linken aan een perceelsafscheiding ten tijde van de Ferrariskaart (1777).


Auteurs: Vervoort, Thomas
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Aardewerk

Datering: middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd, Romeinse tijd
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Greppel

Datering: 18de eeuw
Typologie: greppels, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er is slechts één archeologisch spoor aangetroffen. Het betreft een greppelsegment in werkput 1. Mogelijk is dit greppelsegment nog te linken aan een perceelsafscheiding ten tijde van de Ferrariskaart (1777). Het segment heeft een grijsbruine vulling van zandig leem. De greppel is sterk aangetast door bioturbatie door de boomwortels van de naastliggende boom. De vulling bevat baksteenbrokjes en weinig houtskool.

IJzerslakresten

Materiaal: ijzer
Gebeurtenis:

Landgebruik

Datering: 18de eeuw
Typologie: akkerlanden, ploegsporen, weilanden
Materiaal: aardewerk, houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De aanwezigheid van baksteen- en aardewerkfragmenten geeft het antropogene gebruik (i.e. ploegen) van het terrein aan, zeker vanaf de nieuwe tijd. Het verwijst naar het landgebruik van de percelen, vermoedelijk als akkerland in de 18de eeuw (cf Ferrariskaart, Caelen 2018, p. 38) en nadien als weiland.

Lithische artefacten

Datering: steentijd
Typologie: indicaties voor vuursteenbewerking, werktuigen
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Rijstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981786 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.