waarneming

Pierpontstraat

archeologisch element
ID
981787
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981787

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7466
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

In het onderzoeksgebied werd in totaal 1 spoor aangetroffen. Het beperkt aantal sporen dat werd aangetroffen, evenals de aard ervan (m.n. vierkante greppel), wijst niet op de aanwezigheid van een archeologisch waardevolle site. Het ontbreken van meer sporen is te verklaren doordat het terrein in het zuidelijke deel (matig) verstoord was door straatwerken. Dit kan er voor gezorgd hebben dat ondiepe archeologische sporen niet meer aanwezig zijn. Aangezien echter ook diepere sporen elders ontbreken zijn er geen aanwijzingen dat het terrein in het verleden bewoond en/of gebruikt werd, met uitzondering van de aangetroffen vierkante greppel.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARON bvba

(Post)middeleeuwse spoor

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: bouwmaterialen, greppels
Materiaal: aardewerk, houtskool, pijpaarde, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In het onderzoeksgebied werd in totaal 1 spoor aangetroffen en bevond zich in het zuidelijke deel van het onderzoeksterrein . Het spoor was antropogeen en betrof een vierkante greppel met daarbinnen enkele parallelle en onregelmatige greppels. Deze leken samen één geheel te vormen waarbij de greppels binnenin deel waren van een opvulling binnen de vierkante greppel. De vierkante greppel leverden twee fragmenten van (post-)middeleeuws aardewerk op en één fragment van een pijp in pijpaarde.

De vierkante greppel had een bruingrijze vulling met daarin weinig houtskoolspikkels. De greppels binnenin hadden eenzelfde vulling als de buitenste vierkante greppel. De vulling binnen de vierkante greppel was heterogeen van soort met een geelbeige tot geelbruine kleur en weinig houtskoolspikkels. Het geheel had een afmeting van ca. 15 x 7 m. Het spoor werd niet gecoupeerd. Het is onduidelijk waardoor de greppels gevormd zijn. Een mogelijke interpretatie is dat het een overblijfsel is van een landbouwactiviteit die gebruik maakt van omgreppelde plantbedden voor een groentetuin, en/of van een perceelsgreppel.

Vondsten
Twee fragmenten van wielgedraaid aardewerk bestaan uit steengoed. Eén wandfragment bestaat uit steengoed van het Rijnland en bevat zoutglazuur. Dit fragment is na 1300 te dateren. Het bodemfragment met een platte bodem is gemaakt van Westerwald-steengoed en bevat kobaltblauwe versieringen. Dit type versiering komt voor vanaf het einde van de 16de eeuw.

Een fragment pijpaarde. Het fragment valt te dateren tussen de 17de eeuw en de 20ste eeuw.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Pierpontstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981787 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.