waarneming

Oude Brusselse Weg 23

archeologisch element
ID
981789
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981789

Beschrijving

Het enige archeologische spoor dat bij het vooronderzoek werd aangetroffen was een greppel. Het spoor werd gecoupeerd en uitgegraven, maar hierbij kwam helaas geen materiaal naar boven, waardoor er geen datering aan de greppel kan gekoppeld worden.

Met uitzondering van spoor 1 bevonden zich in de verschillende proefsleuven uitsluitend recente verstoringen. Vele daarvan kunnen gekoppeld worden aan de aanwezigheid van een tuinbouwcentrum met serres binnen het projectgebied. 


Auteurs :  Ruben Willaert nv, Vervoort, Thomas
Datum  :

Greppel

Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het enige archeologische spoor dat bij het vooronderzoek naar voor kwam bleek een greppel S1. Het spoor werd gecoupeerd en uitgegraven, maar hierbij kwam helaas geen materiaal naar boven, waardoor er geen datering aan de greppel kan gekoppeld worden.

Recente verstoringen

Typologie: serres, tuinbouwbedrijven
Materiaal: plastic
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Met uitzondering van spoor 1 bevonden zich in de verschillende proefsleuven uitsluitend recente verstoringen. Vele daarvan kunnen gekoppeld worden aan de aanwezigheid van een tuinbouwcentrum met serres binnen het projectgebied. Deze link werd bevestigd door de grote aanwezigheid van recente bloempotfragmenten in de sleuven. De aanwezigheid van plastic en meststof bevestigde verder de recente aard van deze verstoringen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oude Brusselse Weg 23 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981789 (Geraadpleegd op )