waarneming

Stientjesstraat

archeologisch element
ID
981790
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981790

Beschrijving

Bij het verkennend booronderzoek werd slechts één vuursteenfragment aangetroffen, echter geen artefact.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden in totaal 20 sporen aangeduid, waarvan 2 sporen natuurlijk bleken te zijn. Er werd 1 kuil aangetroffen, die eerder recent leek. Verder werden in verscheidene werkputten segmenten van greppels aangetroffen. De noordelijke greppels lijken het traject te volgen van de perceelgreppels zoals aangeduid op het GRB, en zijn ook te zien op de Popp-kaart. Deze greppels zijn dus wellicht eerder 19e -eeuws tot recent te dateren.

De zuidelijke greppels werden gecoupeerd ter hoogte van werkput 8. Er werden geen vondsten aangetroffen die enige datering mogelijk maken. Verder komen deze greppels ook niet op een historische kaart voor. De datering of onderling verband van deze greppels blijft dus eerder onzeker. Verder werden enkel natuurlijke sporen aangetroffen en geen indicatie van enige bewoning.


Auteurs :  Ruben Willaert nv, Vervoort, Thomas
Datum  :

Greppels

Datering: nieuwste tijd
Typologie: greppels, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden in verscheidene werkputten segmenten van greppels aangetroffen. De noordelijke greppels lijken het traject te volgen van de perceelgreppels zoals aangeduid op het GRB, en zijn ook te zien op de Popp-kaart. Deze greppels zijn dus wellicht eerder 19e -eeuws tot recent te dateren.
De zuidelijke greppels werden gecoupeerd ter hoogte van werkput 8. Er werden geen vondsten aangetroffen die enige datering mogelijk maken. Verder komen deze greppels ook niet op een historische kaart voor. De datering of onderling verband van deze greppels blijft dus eerder onzeker.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stientjesstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981790 (Geraadpleegd op )