waarneming

Boudewijnkanaal

archeologisch element
ID
981794
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981794

Beschrijving

Naar aanleiding van de optimalisering van het collectorenstelsel van een pompstation werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.

Hierbij werden twee sleuven onderzocht. Hierbij werden voornamelijk greppels aangetroffen.


Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen, GATE
Datum  :

Greppels

Datering: late middeleeuwen
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden voornamelijk greppels aangetroffen. Deze hadden nagenoeg allemaal een noord-zuid oriëntatie. Vermoedelijk gaat het hier om perceels- of afwateringsgreppels maar de exacte functie is niet gekend.
In één greppel werd aardewerk aangetroffen waardoor deze in de late middeleeuwen te dateren zijn.

Kuilen

Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden in totaal vier kuilen aangetroffen. Twee van deze kuilen waren ovaal, de twee andere hadden een onregelmatige vorm. Het was niet mogelijk om een functie of datering toe te kennen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boudewijnkanaal [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981794 (Geraadpleegd op )