waarneming

Nerenweg

archeologisch element
ID
981798
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981798

Beschrijving

Tijdens de terreinevaluatie werden 23 antropogene sporen en verschillende verstoringen aangetroffen.

Tijdens de terreininventarisatie werden 2 kuilen aangetroffen: een grote kuil met daarin brokjes baksteenpuin en een enkele scherf aardewerk, en een min of meer afgerond vierkante kuil met een scherpe aflijning.

Verspreid over het projectgebied werden verschillende greppels teruggevonden.

In het zuiden werden een 3-tal paalkuilen aangetroffen. Na het graven van de sleuven werd hier een kijkvenster aangelegd om die sporen in hun ruimere context te begrijpen. Daarbij werden nog een 9-tal extra paalkuilen, een natuurlijk spoor en enkele recente verstoringen aangetroffen. Het gaat hier dus om een 12-tal paalkuilen die een duidelijke samenhang vertonen. Het betreft een (centrale) palenrij van 6 paalkuilen. Ten oosten en ten westen van deze rij werden nog enkele paalkuilen aangetroffen. Er is geen vaste tussenafstand tussen de paalkuilen van de palenrij op te merken. Deze paalkuilen hebben een min of meer afgerond rechthoekige vorm met een donkergrijze tot bruine vulling. Mogelijk gaat het om een volmiddeleeuwse gebouwstructuur. De aangetroffen paalsporen werden in hun volledigheid onderzocht, alsook gebeurden enkele staalnames voor natuurwetenschappelijk onderzoek.

De recente sporen die werden aangetroffen tijdens de terreininventarisatie aan de Nerenweg te Laarne kunnen naar alle waarschijnlijkheid allen in verband gebracht worden met de recent verwijderde bebouwing binnen het projectgebied. Zo gaat het onder meer om leidingen/rioleringen. In één sleuf is het zuidelijke gedeelte dan weer zwaar verstoord door de afbraakwerken van het gebouw dat er zich voorafgaand aan de terreininventarisatie bevond.


Auteurs :  Ruben Willaert nv, Vervoort, Thomas
Datum  :

Greppels

Typologie: greppels
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Kuilen

Typologie: kuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Laatmiddeleeuws aardewerk

Datering: late middeleeuwen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd 4 vondsten gerecupereerd. Het gaat telkens om gedraaid aardewerk, op basis van het uitzicht kan dit gedateerd worden in de late middeleeuwen.

Paalkuilen

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: onderdelen van gebouwen en structuren, paalkuilen
Gebeurtenis:

Recente sporen

Datering: eerste kwart 21ste eeuw, vanaf 1975
Typologie: riolen
Gebeurtenis:

Zaden

Materiaal: plantaardig materiaal
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Nerenweg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981798 (Geraadpleegd op )