waarneming

Populierstraat

archeologisch element
ID
981800
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981800

Beschrijving

Op verschillende locaties buiten de bestaande wegtracés werden proefsleuven gegraven. Er zijn recente verstoringen, greppels, kuilen en een houtskoolmeiler aangetroffen. De houtskoolmeiler heeft een rechthoekige vorm. Er werd een C14 datering uitgevoerd op het spinthout die een datering oplevert tussen 154 v. Chr. en 58 n. Chr. Het anthracologisch onderzoek maakt duidelijk dat er enkel stamhout van eik werd gestookt in de meiler.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Kuilen, greppels en houtskoolmeiler

Datering: late ijzertijd (oosten), Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: greppels, kuilen, meilers
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In werkput 3 werden 2 mogelijke paalkuilen of kuilen aangetroffen.
In werkput 6 werd een houtskoolmeiler aangetroffen. Het betreft een rechthoekige houtskoolmeiler die nog 12 cm diep bewaard was in coupe. De meiler bestond uit een houtskoolrijke vulling en een vulling met wat verbrande leem. Er werd een C14 datering uitgevoerd op spinthout die een datering oplevert tussen 154 v. Chr. en 58 n. Chr. Het anthracologisch onderzoek maakt duidelijk dat er enkel stamhout van eik werd gestookt in de meiler.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Populierstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981800 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.