waarneming

Molstenstraat

archeologisch element
ID
981806
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981806

Beschrijving

In de sleuven en het kijkvenster werden met het proefsleuvenonderzoek in totaal 67 sporen aangesneden waarvan 61 sporen een antropogene oorsprong kennen. Zes sporen zijn natuurlijk van aard. Op basis van de vulling, textuur en vorm van de sporen en op basis van onderlinge oversnijdingen kunnen verschillende types sporen en dateringen onderscheiden worden. De aangetroffen sporen zijn weinig gebioturbeerd (0 tot 20%). Een aantal sporen is duidelijk recenter van aard, zoals enkele uitbraaksporen, ophogingspakketten en kuilen met recent afval en bouwpuin. Dit zijn restanten van onder meer de gesloopte 20ste eeuwse bebouwing op het terrein en verschillende ophogingspakketten. Daarnaast komen ook 31 greppel- en grachtsegmenten voor. Op basis van hun vulling kunnen het merendeel van deze grachten en greppels in de nieuwste tijd of recente periode gedateerd worden.

Negen greppelsegmenten lijken op basis van de steriele vulling ouder van aard. De oriëntatie van deze greppels blijkt bovendien evenwijdig te zijn met enkele perceelsgrenzen op de historische kaarten. Vermoedelijk gaat het hierbij dan ook over verschillende structureringsgreppels uit de nieuwe tijden. Er werden geen complexe sporen of complexe spoorcombinaties aangetroffen.


Auteurs :  De Logi & Hoorne bvba, Vervoort, Thomas
Datum  :

Greppel- en grachtsegmenten

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er kwamen 31 greppel- en grachtsegmenten voor. Op basis van hun vulling kunnen het merendeel van deze grachten en greppels in de nieuwste tijd of recente periode gedateerd worden. Negen greppelsegmenten lijken op basis van de steriele vulling ouder van aard. De oriëntatie van deze greppels blijkt bovendien evenwijdig te zijn met enkele perceelsgrenzen op de historische kaarten. Vermoedelijk gaat het hierbij dan ook over verschillende structureringsgreppels uit de nieuwe tijden. Er werden geen complexe sporen of complexe spoorcombinaties aangetroffen.

Restanten sloop

Datering: 20ste eeuw
Typologie: gebouwen en structuren, grachten (infrastructuur), kuilen, ophogingslagen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Molstenstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981806 (Geraadpleegd op )