waarneming

Steenweg Vrolingen

archeologisch element
ID
981809
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981809

Beschrijving

Tijdens het sleuvenonderzoek werd een archeologisch steriel vlak waargenomen met een grote, recente verstoring, direct onder het maaiveld, in het uiterste westen van de sleuf. Deze verstoring ligt ook in de nabijheid van de Kleine Herk. Het is niet denkbeeldig dat ook deze verstoring
te maken heeft met het verleggen van de Kleine Herk.

Het landschappelijk onderzoek en het proefsleuvenonderzoek wezen uit dat de potentiƫle archeologische kennisvermeerdering voor de steentijd, Romeinse tijd, en de periode van de late middeleeuwen tot de nieuwe tijd moest worden bijgesteld naar zeer laag.

Op basis van het ontbreken van archeologische sporen en structuren, de diepgaande bodemverstoring het oosten van het studiegebied en de ligging van het studiegebied ter hoogte van de oorspronkelijke bedding van de Kleine Herk werd het terrein vrijgegeven.


Auteurs :  ABO NV
Datum  :

Losse vondsten

Datering: nieuwste tijd
Typologie: bouwmaterialen
Materiaal: aardewerk, glas, houtskool, natuursteen, plastic
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Vondsten uit profielputten:
Puinfragmenten met onder meer baksteen, glas en plastic.
Houtskool
Glazen flessen
Mergelbrokken
Fragmenten kalkmortel


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Steenweg Vrolingen [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981809 (Geraadpleegd op )