waarneming

Aansluiting Haringe op Roesbrugge

archeologisch element
ID
981812
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981812

Beschrijving

Naar aanleiding van rioleringswerken werd te Haringe een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.

Hierbij werden 22 archeologische boringen en drie proefsleuven onderzocht. Hierbij werden geen relevante archeologische resten aangetroffen.


Auteurs :  ADEDE bvba
Datum  :

Recente verstoringen

Datering: 20ste eeuw
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden enkel recente verstoringen aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Aansluiting Haringe op Roesbrugge [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981812 (Geraadpleegd op )