waarneming

Nederhasselt Geraardbergsesteenweg

archeologisch element
ID
981814
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981814

Beschrijving

Bij het onderzoek werden 39 spoornummers uitgedeeld aan 8 greppelsegmenten, 7 mogelijke grachtsegmenten, 5 grachten of omvangrijke (eventueel samengestelde) kuilen, 12 kuilen en 7 paalkuilen. Alle sporen bevinden zich in het noordelijke deel van het plangebied. In het zuidelijke gedeelte werden geen archeologisch relevante sporen aangetroffen. De westelijke zijde van de zuidelijke advieszone bleek bovendien reeds grotendeels intensief vergraven in een recent verleden.

In het noordelijke geprospecteerde zone werd een opvallend hoge sporendensiteit geregistreerd. Verschillende sporen konden op het eerste archeologisch vlak daarbij niet eenduidig van elkaar worden onderscheiden. Op basis van het vooralsnog aangetroffen vondstmateriaal, de vulling, aflijning en onderlinge relaties van de sporen kan verondersteld worden dat er zich binnen het plangebied (een) site(s) met sporen uit de Romeinse tijd en/of middeleeuwen bevindt. De site strekt zich mogelijk uit over verschillende vlakniveaus, waarvan louter het eerste niveau werd verkend tijdens het proefsleuvenonderzoek. Er werden hierbij zowel sporen van bewoning (paalkuilen en kuilen) als grachten en greppels aangetroffen.


Auteurs: Vervoort, Thomas
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Aardewerk

Datering: middeleeuwen, Romeinse tijd, volle middeleeuwen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een randfragment is afkomstig van een kom met ondersneden blokvormige rand met naar binnen afgeschuinde top (De Groote type L110a). Uit een uitgestrekt spoor werden bij het proefsleuvenonderzoek zeven aardewerkfragmenten ingezameld. Het gaat om vier wandfragmenten grijs gedraaid aardewerk, één sterk verweerd wandfragment met roze bakking en twee fragmenten, waarvan één wandfragment en de tuit, van dezelfde tuitpot in roodbeschilderd aardewerk. Deze laatste dateert vermoedelijk tussen de 10de en de 12de eeuw. Uit deze context werd ook een tegula-fragment ingezameld. Op basis van het vondstmateriaal lijkt de context te dateren in de volle middeleeuwen. Tot slot werden bij het opschaven van een gracht drie fragmenten reducerend gebakken aardewerk ingezameld. Twee van de fragmenten lijken sporen van secundaire verbranding te vertonen. De fragmenten zijn relatief sterk verweerd maar lijken een datering in de Romeinse periode of middeleeuwen te suggereren.

Grachten en omvangrijke kuilen

Datering: middeleeuwen, Romeinse tijd
Typologie: bouwmaterialen, grachten (infrastructuur), kuilen
Materiaal: aardewerk, houtskool
Gebeurtenis:

Greppels

Datering: middeleeuwen, Romeinse tijd
Typologie: bouwmaterialen, greppels
Materiaal: aardewerk, houtskool
Gebeurtenis:

Kuilen

Datering: middeleeuwen, Romeinse tijd
Typologie: bouwmaterialen, kuilen, molens
Materiaal: aardewerk, houtskool, natuursteen
Gebeurtenis:

Paalkuilen

Datering: middeleeuwen, Romeinse tijd
Typologie: gebouwen en structuren, paalkuilen
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Nederhasselt Geraardbergsesteenweg [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981814 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.