waarneming

Mariakerksesteenweg 56

archeologisch element
ID
981819
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981819

Beschrijving

Het landschappelijk bodemonderzoek toont aan dat binnen het onderzoeksgebied een A-C bodemopbouw aanwezig is. Plaatselijk is ook een verstoring vastgesteld. De aanwezigheid van een A-C bodemopbouw betekent dat het potentieel op een goed bewaarde steentijd artefactensite laag is.

Het proefsleuvenonderzoek geeft aan dat op het terrein archeologische sporen aanwezig zijn uit de nieuwe tot de nieuwste tijd, met de nadruk op de nieuwste tijd. Ze zijn te relateren aan de recente bebouwing. Er werden 2 muren en 15 sporen geregistreerd, bestaande uit één paalspoor, vier kuilen, één greppel en negen verstoringen. De greppel en één van de kuilen worden in de nieuwe tot de nieuwste tijd gedateerd, de muur en de overige kuilen in de nieuwste tijd. Er werden geen vondsten aangetroffen tijdens het onderzoek.


Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  :

Nieuwe tot nieuwste tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels, kuilen
Gebeurtenis:

Nieuwste tijd

Datering: nieuwste tijd
Typologie: kuilen, muurresten
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Mariakerksesteenweg 56 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981819 (Geraadpleegd op )