waarneming

Goorloop

archeologisch element
ID
981824
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981824

Beschrijving

De bodemopbouw binnen het plangebied wordt gekarakteriseerd door mariene afzettingen uit het Tertiair [zanden van Diest]. Quartaire sedimentatie is volledig afwezig of dun en weggeërodeerd.

Er werden enkel (sub)recente ontwateringsgreppels en enkele kuilen aangetroffen. 


Auteurs :  GHENT ARCHAEOLOGICAL TEAM bvba
Datum  :

Ontwateringsgreppels

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels, ontwateringsgrachten
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Goorloop [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981824 (Geraadpleegd op )