waarneming

Aartrijksesteenweg 46

archeologisch element
ID
981830
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981830

Beschrijving

Naar aanleiding van een nieuwe verkaveling werd aan de Aartrijksesteenweg te Jabbeke een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd.

Tijdens dit vooronderzoek werden zowel verkennende archeologische boringen als proefsleuven onderzocht. Tijdens het booronderzoek werden er geen indicaties aangetroffen voor een bewaarde steentijdsite. Bij het proefsleuvenonderzoek werden enkele verspreide sporen aangetroffen die niet in verband gebracht konden worden met een site.


Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

Greppel

Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werd één greppel aangetroffen binnen het plangebied. Deze was gemiddeld 60 cm breed, had een donkerbruine kleur en een noord-zuid-oriëntatie. Deze greppel kon niet gedateerd worden.

Kuilen

Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Binnen het plangebied werden drie kuilen aangetroffen. Twee van deze kuilen hadden een heterogene donkerbruine vulling en waren vermoedelijk recent van aard.
Een derde kuil was vierkant met een doorsnede van ongeveer 55 cm en een donkerbruinzwarte vulling. Hier kon geen datering aan gegeven worden.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Aartrijksesteenweg 46 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981830 (Geraadpleegd op )