waarneming

Sint-Gilliskoorstraat

archeologisch element
ID
981832
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981832

Beschrijving

Naar aanleiding van een omgevingsvergunning werd aan de Sint-Gilliskoorstraat te Brugge een proefputtenonderzoek uitgevoerd.
Hierbij werden vier proefputten onderzocht. Er werden enkele muurrestanten en ophogingspakketten aangetroffen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Muurrestanten

Datering: 16de eeuw
Typologie: muurresten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Binnen het onderzoek werden verschillende muurresten aangetroffen. Deze bevonden zich voornamelijk in werkput 1 en werkput 4.
In werkput 1 werden drie structuren aangetroffen.
Een muur van twee baksteenlagen die van oost naar west liep. Deze bestond uit gele en rode bakstenen in twee formaten, namelijk 30x14x7cm en 26,5x12,5x5,5cm.
Een gootje die van oost naar west liep. Deze bestond uit gele en rode bakstenen in twee formaten, namelijk 21x10x5cm en 26x12,5x5,5cm.
Een bakstenen pad met gele en rode bakstenen over een oppervlakte van 1,6 bij 1,4 meter.

In werkput 4 werden twee structuren aangetroffen.
De eerste was een bakstenen gewelf van een vermoedelijke beerput. De bakstenen waren 22x10,5x5cm. De opening was afgedekt met een blok natuursteen van 30x14x7cm en de put was gevuld met puin.
Ernaast werd een bakstenen fundering met een oost-west-oriëntatie aangetroffen. De onderste baksteenlaag bevatte bakstenen van 30x14x7cm. Daarboven lagen vijf baksteenlagen met bakstenen met een formaat 20,5x9x5,5cm.

Het meeste muurwerk behoort vermoedelijk tot de oudste bewoningsfase die reeds op kaarten uit de 16e eeuw wordt weergegeven.

Ophogingspakketten

Datering: late middeleeuwen, volle middeleeuwen
Typologie: ophogingslagen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Verspreid over het terrein werden verschillende ophogingslagen aangetroffen. op basis van aardewerk konden deze algemeen in de volle en late middeleeuwen gedateerd worden. Het terrein was in totaal ongeveer één meter opgehoogd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sint-Gilliskoorstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981832 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.