waarneming

Onze-Lieve-Vrouwekerkplein

archeologisch element
ID
981834
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981834

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden recente kelders en funderingen aangetroffen. Er werd ook vastgesteld dat het terrein door de eeuwen is opgehoogd en bestaat uit verschillende opvullingspakketten.

Slechts een van deze pakketten bleek archeologisch dateerbaar en relevant. In de vulling van dit spoor werden redelijk wat vondsten aangetroffen die het pakket dateren rond de 14de eeuw. De vondsten bestaan uit aardewerk, lederen schoenzolen, bouwmaterialen, bot en schelpresten. Waarschijnlijk gaat het om een beperkt afvalpakket uit de late middeleeuwen. De aangetroffen vondsten situeren zich allemaal rond de 14de eeuw met onder andere een vetvangerfragment, steengoedaardewerk en een lederen schoenfragment als daterende elementen. Een aardewerkfragment in Rijnlands rood beschilderd aardewerk (10de-vroeg 13de eeuw) is aanzienlijk ouder maar mogelijk residueel.

De overige pakketten zijn op basis van enkele aardewerkscherven te interpreteren als post?middeleeuws, een vrij ruime datering ingegeven door het feit dat het een vrij rommelig pakketten betrof dat mogelijk/waarschijnlijk ook na de storting nog werd verstoord. De vondsten kunnen louter
als post-quem beschouwd worden.

 

 

 


Auteurs :  Ruben Willaert nv
Datum  :

Afvalpakket late middeleewen

Datering: 14de eeuw
Typologie: afvallagen
Materiaal: aardewerk, dierlijk bot, leer, schelp
Gebeurtenis:

Kelder

Datering: 20ste eeuw, 21ste eeuw
Typologie: muurresten, vloeren
Gebeurtenis:

Post-middeleeuwse lagen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: ophogingslagen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Onze-Lieve-Vrouwekerkplein [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981834 (Geraadpleegd op )