waarneming

Borgstraat

archeologisch element
ID
981864
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981864

Beschrijving

In het profiel van de proefsleuf werd een historische ophogingslaag geregistreerd. Het gaat om een sterk doorworteld, matig humeus, homogene grijsbruine zandlemige laag met enkele baksteenspikkels. De ouderdom van dit pakket kon niet bepaald worden. Er bevonden zich verstoringen door boomkuilen.


Auteurs :  Arts, Annick
Datum  :

Historisch ophogingspakket

Typologie: ophogingslagen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Borgstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981864 (Geraadpleegd op )