waarneming

Slijperstraat

archeologisch element
ID
981883
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981883

Beschrijving

Naar aanleiding van een grondverbetering werd op een terrein langs de Slijperstraat een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.

Hierbij werden vier proefsleuven onderzocht. Er werd hierbij één greppel aangetroffen en enkele sporen uit de Eerste Wereldoorlog


Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Eerste Wereldoorlog

Datering: WO I
Typologie: bomkraters, kuilen, loopgraven
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Binnen het plangebied werden drie granaatinslagen aangetroffen. In één van deze inslagkraters werd shrapnel aangetroffen en een forceerband van een Engelse 9,2 inch Howitzer.
Daarnaast werd ook een loopgraaf of schuttersput aangetroffen van 280 bij 66 cm die nog 20 cm diep bewaard was en een kuil waarin fragmenten van gecorrodeerde ijzeren platen lagen.

Greppel

Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werd binnen het plangebied één greppel aangetroffen. Deze had een breedte tussen 1,6 en 3,2 meter. Vermoedelijk gaat het om een oude perceelsgreppel.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Slijperstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981883 (Geraadpleegd op )