waarneming

Weststraat

archeologisch element
ID
981888
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981888

Beschrijving

Naar aanleiding van een nieuwbouwwoning werd een archeologisch proefputtenodnerzoek uitgevoerd aan de Weststraat te Lo-Reninge.

Hierbij werden in één proefput vier vlakken onderzocht. Er werden muurresten aangetroffen en cultuurlagen.


Auteurs :  GATE
Datum  :

Cultuurlaag

Datering: 15de eeuw, 16de eeuw
Typologie: cultuurlagen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werd één cultuurlaag aangetroffen die op basis van aardewerk in de 15de-16de eeuw gedateerd kon worden.

Muurresten

Datering: 19de eeuw, 20ste eeuw
Typologie: muurresten, waterputten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden drie bakstenen structuren aangetroffen die vermoedelijk gelinkt kunnen worden aan de 19de-20ste eeuwse bebouwing binnen het plangebied. Het gaat om één muur, een waterput en een goot die over een afstand van 6m gevolgd kon worden.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Weststraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981888 (Geraadpleegd op )