waarneming

Eegene 91-93

archeologisch element
ID
981889
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981889

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor nieuwbouw en terreininrichting, werd binnen het plangebied een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Uit de 2 bodemprofielen bleek de bodemopbouw te bestaan uit een bouwvoor van 35 tot 50cm dik die onmiddellijk overging in een gele, lemige C-horizont. Het archeologisch niveau bevond zich tussen + 6,06 m TAW en + 6,87 m TAW (ca 50 cm –mv). Er zijn geen sporen of vondsten waargenomen. 


Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Eegene 91-93 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981889 (Geraadpleegd op )