waarneming

Vianebaan 36

archeologisch element
ID
981895
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981895

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek kwam slechts één grondspoor aan het licht. Het betreft een noordnoordoost-zuidzuidwest georiënteerde perceelsgracht die kan worden teruggevonden op de historische kaarten vanaf ca. 1840. De archeologische relevantie van dit spoor, in afwezigheid van andere archeologische sporen, is dan ook zeer gering.


Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  :

Perceelsgreppel

Datering: tweede kwart 19de eeuw
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vianebaan 36 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981895 (Geraadpleegd op )