waarneming

Genkersteenweg

archeologisch element
ID
981901
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981901

Beschrijving

Er werden geen archeologisch relevante bodemsporen vastgesteld tijdens het proefsleuvenonderzoek. De enige aanwezige ‘sporen’ waren restanten van recente vergravingen, ophogings- en nivelleringswerken.


Auteurs :  Terra Engineering & Consultancy
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Genkersteenweg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981901 (Geraadpleegd op )