waarneming

Grote Dreef

archeologisch element
ID
981902
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981902

Beschrijving

Hoewel er afgaande van het landschappelijk, bodemkundig en historisch karakter van het plangebied een mogelijke kans was op het aantreffen van sporen en vondsten vanaf de steentijd tot de nieuwste tijd, toonde het landschappelijk en verkennend booronderzoek aan dat de kans op de aanwezigheid van een in situ bewaarde steentijdsite binnen het plangebied zeer gering was. Daarnaast werden ook bij het proefsleuvenonderzoek geen relevante archeologische sporen aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van een site met grondsporen.


Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Grote Dreef [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981902 (Geraadpleegd op )