waarneming

Grote Dreef

archeologisch element
ID
981902
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981902

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7507
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Hoewel er afgaande van het landschappelijk, bodemkundig en historisch karakter van het plangebied een mogelijke kans was op het aantreffen van sporen en vondsten vanaf de steentijd tot de nieuwste tijd, toonde het landschappelijk en verkennend booronderzoek aan dat de kans op de aanwezigheid van een in situ bewaarde steentijdsite binnen het plangebied zeer gering was. Daarnaast werden ook bij het proefsleuvenonderzoek geen relevante archeologische sporen aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van een site met grondsporen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Grote Dreef [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981902 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.