waarneming

Slingerweg

archeologisch element
ID
981904
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981904

Beschrijving

In het totaal werden er zes bodemsporen geregistreerd, waarvan vijf als antropogeen en één als natuurlijk kunnen geclassificeerd worden. Van deze vijf antropogene bodemsporen waren twee sporen recent van aard. De drie overige sporen betreffen goed bewaarde middeleeuwse of postmiddeleeuwse paalkuilen. Voorts werden er verspreid heel wat recente en oude bioturbaties vastgesteld.


Auteurs :  Terra Engineering & Consultancy
Datum  :

(Post)middeleeuwen sporen

Datering: middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: paalkuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden drie antropogene bodemsporen uit de (post)middeleeuwen aangetroffen. Het gaat om drie cirkelvormige paalkuilen met een bewaarde diepte van 22 cm.

Recente sporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In totaal werden er twee greppels vastgesteld die beide van recente aard zijn. Beide situeerden zich in het oostelijk deel van het terrein.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Slingerweg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981904 (Geraadpleegd op )