waarneming

Stationsstraat

archeologisch element
ID
981906
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981906

Beschrijving

Over het volledige terrein werd een geroerde bodem aangetroffen en in geen enkele boring werden indicaties voor een natuurlijk bodemvormingsproces vastgesteld. In elk van de drie boringen werd immers een vergraven pakket aangetroffen tot op een diepte van minimaal 125 en maximaal 142 cm-mv. De gevolgen van de eerdere antropogene ingrepen zijn dan ook verregaand voor de bewaring van het (archeologisch) bodemarchief. De diepte is immers aanzienlijk en overstijgt de verwachte diepte van het archeologisch niveau volgens een vergelijking met de resultaten van het reeds uitgevoerde proefsleuvenonderzoek direct ten oosten van het projectgebied. Welke activiteiten exact aan de oorsprong liggen van de aantasting van het (archeologische) bodemarchief en in welke periode ze hebben plaatsgevonden, kon niet nader bepaald worden. Het is echter mogelijk dat ze dateren uit de eerste helft van de 20ste eeuw wanneer de omgeving in ontwikkeling werd gebracht en verschillende gebouwen werden opgericht langsheen de Stationsstraat.


Auteurs :  ABO NV
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stationsstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981906 (Geraadpleegd op )