waarneming

Zelemsebaan

archeologisch element
ID
981908
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981908

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek leverde geen archeologische sporen en vondsten op. In het noorden en westen van het terrein was een matig gaaf podzolprofiel aanwezig. Hoewel men hier archeologische sporen en vondsten zou kunnen aantreffen, waren deze afwezig. In het oosten zijn mogelijke sporen door bewerking van het terrein (al dan niet in combinatie met een latere verstoring) mogelijk niet bewaard gebleven. In het zuidenoosten van het terrein heeft de opbouw en afbraak van de recent gesloopte hoeve het terrein verstoord. Aangezien echter ook diepere sporen ontbreken,zijn er geen aanwijzingen dat het terrein in het verleden bewoond en/of gebruikt werd.


Auteurs :  ARON bvba
Datum  :

Context: podzols
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Zelemsebaan [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981908 (Geraadpleegd op )